You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> การคำนึงถึงวิธีการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์

การคำนึงถึงวิธีการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

วิธีการในการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ซึ่งในปัจจุบันแล้วตู้สาขานับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความพร้อมที่สามารถบริการให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ การเลือกซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ

 ดังนั้นตู้สาขาจึงมีความจำเป็นและมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย ให้ทั้งความสะดวกสบาย ประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายลงวิธีการในการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ซึ่งในปัจจุบันแล้วตู้สาขานับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความพร้อมที่สามารถบริการให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ให้มีความสะดวกสบาย มีความประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายลง

ดังนั้นตู้สาขาจึงมีความจำเป็นและมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายปัจจุบันระบบของการสื่อสารจำเป็นกับองค์กร เพราะแต่ละองค์กรใช้การสื่อสารเป็นหลักในการทำธุรกิจโดยเฉพาะการขายสินค้าของตัวเองในรูปแบบบริการหรือสินค้า  เพื่อให้องค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเมื่อกล่าวถึงการสื่อสารแล้ว จะมีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ การสื่อสารผ่านเสียงระบบตู้สาขา โทรศัพท์  PABX  ปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อที่สามารถผลิตได้ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ ส่วนคุณภาพของราคาก็มีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้าในแต่ละตัว ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละตัวจะมีหลายปัจจัยในการเลือกซื้อ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะซื้อของแพงแต่ได้สินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ไม่คุ้มค่ากับราคาในการลงทุนที่ซื้อ ดังนั้นในการเลือกซื้อจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆดังนี้

  • ด้านคุณสมบัติของตู้สาขาโทรศัพท์เลือกให้เหมาะสมกับองค์กร
  • ด้านการบริการ
  • ด้านงบประมาณ

เพราะอะไรจึงใช้ด้านงบประมาณไว้หลังสุดเพราะว่า  ถ้าเรานำงบประมาณไว้ข้อแรกสุดทำให้เราไม่ได้มองถึงคุณสมบัติของตู้สาขาโทรศัพท์ ทำให้เราปิดกั้นในส่วนของคุณสมบัติในส่วนที่จำเป็นต้องใช้งานจริงๆ เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายลง

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ คือ

1.   คุณสมบัติของตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร

สิ่งแรกในการใช้งานเราจ้องคำนึงว่าเราจำเป็นต้องใช้งานจำนวนกี่คู่สาย ซึ่งสายนอกจะมีทั้งแบบ ธรรมดา และแบบดิจิตอล ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน

2.  ด้านการบริการ

ปัจจุบันเนื่องจากตู้สาขาโทรศัพท์ PBX  ส่วนใหญ่จะใช้กับบริษัท ซึ่งทั่วไปแล้วบริษัทมีการขยายและมีการปรับเปลี่ยน ไปตามเงื่อนไขของการเจริญเติบโตของบริษัท ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มลด  หรือในกรณีของระบบมีปัญหาต้องมีการตามช่างมาให้บริการการใช้งานต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีการบริการที่ไม่ดี ก็ต้องมีการจ้างให้บริษัทอื่นมาให้บริการแทน ทำให้ต้องเสียจ่ายใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นการเลือกซื้อต้องเลือกจาก

**  บริษัทที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนชัดเจน

**ระยะเวลาในการเปิดบริษัท ยาวนานมากน้อยแค่ไหน

**การได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักและเชื่อถือได้เป็นการสร้างความมั่นใจได้อีกระดับ

3.  ด้านงบประมาณ

การกำหนดในส่วนของงบประมาณที่มากเกินหรือน้อยเกินไปจนลืมมองวัตถุประสงค์ของความต้องการ หรือลืมมองในส่วนของประสิทธิภาพของการใช้งานเมื่อซื้อมาแล้วอาจทำให้การใช้งานได้ประสิทธิภาพที่น้อยหรือดีไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไปเลย ซึ่งทำให้เสียเงินที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลาในการทำธุรกิจได้

อ้างอิง:

ippbxthai.com

……………………………………………………..
บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com

 

Comments are closed.