You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> การดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เบื้องต้นอย่างถูกวิธี

การดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เบื้องต้นอย่างถูกวิธี

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

การดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นจำเป็นอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้งานควรคำนึงในการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยยึดอายุการใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยืนยาว

• วิธีทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น
• วิธีบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น
• สถานที่ที่ควรติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
• ข้อแนะนำสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

 • วิธีทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น

ผู้ใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ไปนานๆ จะทำให้ตู้สาขาโทรศัพท์สกปก ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองที่่มีอยู่ในอากาศไปจับที่ตัวเครื่อง หรือ สิ่งสกปกที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ จึงทำให้ตู้สาขาโทรศัพท์ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ ทำงานไม่ได้เลย ดังนั้นเราควารทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์เป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์ต่อไป ในขั้นตอนการทำความสะอาดผู้ทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์ควรจะต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ป้อนให้กับตู้สาขาโทรศัพท์ควรจะปิดการใช้งานเสียก่อน หากยังใช้งานตู้สาขาอยู่ก็ควรหาเวลาปิดไฟเลี้ยงตู้สาขาในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน เมื่อปิดไฟที่จ่ายให้ตู้สาขาโทรศัพท์แล้วควรจะใช้เครื่องดูฝุ่นแต่ไม่ควรใช้แรงดูดที่มีจำนวนแรงเกินไป ให้ใช้แรงดูพอเหมาะสมดูดฝุ่นที่เกาะติดตู้สาขาออกก่อน หนังจากนั้นควรใช้ผ้าแห้งเช็ดตามอีกทีหนึ่ง ในการเช็ดควรระมัดระวังอย่าให้ถูกสายไฟที่ต่ออยู่ในเครื่องตู้สาขาโทรศัพท์หลุด เพียงแค่นี้เราก็สามารถรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ให้ทำงานได้อย่างยาวนาน

• วิธีบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น

ในการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เราควรจะวางแผนโดยกำหนดเป็นตารางหรือ time line ในการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนดควรให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้บำรุงรักษา เช่น ตรวจสอบความมั่นคงของสายไฟ และสายโทรศัพท์ภายในว่าอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งานหรือไม่ หากชำรุดหรือใกล้จะหลุดควรจะแก้ไขให้มั่นคง และผู้บำรุงรักษาควรจะตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์ภายในโดยการทดลองโทรเช็กแต่ล่ะเบอร์ภายในว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่

• สถานที่ที่ควรติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

สถานที่ติดตตั้งตู้สาขาก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง โดยสถานที่ติดตั้งควรจะเป็นที่อุหณภูมิไม่ควรร้อนเกินไปเนื่องจากการทำงานของเครื่องจะทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้มีอุณภูมิสูงที่เกิดจากการทำงานได้ ควรจะเป็นที่มีระบบทำความเย็นหรือหากเป็นไปไม่ได้ก็ควรจะมีเป็นสถานที่อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และไม่ควรใกล้บริษัทที่จะทำให้ถูกน้ำได้เนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

• ข้อแนะนำสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

ในการเดินสายตู้สาขาโทรศัทพ์ทุกครั้งควรจะเลือกสายที่มีขนาดเหมาะสมตามคำแนะนำในคู่มือของตู้สาขาโทรศัพท์เท่านั้น และสายที่ใช้ควรเป็นสายที่ได้มาตรฐาน มีขนาดความยาวที่เหมาะสม โดยผู้ที่เดินสายควรจะมีความรู้ในการเดินสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ควรพยายามอย่าทำให้สายโทรช็อตกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้

เพิ่งขึ้นตอนเบื้องต้นที่แนะนำให้ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างเคร่งคัด ผู้ใช้งานตู้สาขาก็สามารถใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยืดอายุการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ได้อย่างยาวนาน

ขายตู้สาขาโทรศัพท์ ขายตู้สาขาโทรศัพท์ราคาถูก

ขายตู้สาขาโทรศัพท์ มีประกันสินค้า บริการหลังการขายโดยทีมงานวิศกรที่มีประสบการณ์ทางด้านตู้สาขาโทรศัพท์โดยเฉพาะ

……………………………………………………..
บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com

Comments are closed.