You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> คำแนะนำของการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ในหน่วยงานต่างๆ

คำแนะนำของการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ในหน่วยงานต่างๆ

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged . Bookmark the permalink.

แต่ละหน่วยงานการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เพราะตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นรูปแบบอนาล็อกจะมีการเลิกใช้ไปบ้างแล้ว  ซึ่งจะถือว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมนำมาใช้งานกันเท่าไรแล้วแต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ยังคงนำมาใช้งานอยู่บางส่วน

แต่ในปัจจุบันนี้จะนิยมตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นระบบดิจิตอลกันมากกว่า ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่มีการผสมผสานกับระบบเสียง นอกจากนี้ยังสามารถเห็นภาพได้อีกด้วยจึงทำให้โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ทั่วไปความสามารถมากขึ้น

ลักษณะตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์ในปัจจุบันมีหลายลักษณะให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากมีการแบ่งการใช้งานตามกายภาพ ยางแบบก็เป็นกล่องคล้ายๆแบบอนาล็อกแต่บางแบบจะมีลักษณะเป็นกล่องเหมือนฮับ หรือ สวิตชต์ แลน ซึ่งตู้สาขาโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะสามารถติดตั้งในตู้แร็คที่มีขนาดตามมาตรฐานที่ 19 นิ้ว ตู้สาขาโทรพศัพท์จะนิยมใช้สายสัญญาณของคอมพิวเตอร์ หรือสายแลนนั้นเองโดยภายใน มีสายเส้นเล็กแปดเส้น โดยมีการใช้หัวแลนที่เป็นแบบลักษณะ RJ-45 ซึ่งจะเป็นหัวแลนมาตรฐาน และจะเป็นสายที่นำสัญญาณของเครื่องดิจิตอลไปยังเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล หรือ ไอพี โฟน บางครั้งใช้ซอร์ฟ ซึ่งเป็นโปรแกรมเลียนแบบการทำหน้าที่ของโทรศัพท์ได้ โดยการชุดไมโครโฟน และหูฟัง แทนการใช้หูจากเครื่องโทรศัพท์

ก่อนที่จะมีการติดตั้งเพื่อใช้งานต้องมีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง

1. สถานที่ติดตั้ง ต้องอยู่ในตำแหน่งที่อุณหภูมิไม่สูง อาจต้องเปิดแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เจ้าหน้าที่ดูแล ต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. คุณภาพเสียงที่ไม่ดีเท่าระบบโทรศัพท์ธรรมดา เนื่องจากระบบการส่งเสียงผ่าน IP เป็นการส่งแบบแพ็กเก็ต
4. ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา PC , Switch , HUB , IP Phone
5. อายุการใช้งานที่ไม่แน่นอน อย่างเก่งก็ 5 ปี ขณะที่ PBX บางระบบใช้ได้มากกว่า 20 ปี
6. ความเป็นส่วนตัวที่ถูกรุกรานจากทั่วสารทิศ ต้องระวัง Hacker
7. เครือข่ายสาธารณะที่ยังวางใจไม่ได้

 

ข้อควรระวังสำหรับการเดินสาย
เมื่อมีการเดินสายให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.ไม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับของคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์เป็นต้น
ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิลที่มีโลหะหรือชีลด์หุ้มสาย
เคเบิล และนำชีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน
2.ถ้ามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุดเสียหาย
และควรหลีกเลี่ยงการเดินสายใต้พรม
3.ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรือ
อีกในหนึ่งระบบการทำงานของตู้โทรศัพท์สาขา จะถูกขัดจังหวะโดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณ
รบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ
4.โปรดใช้สายชนิด 1 คู่สายสำหลับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
ขั้วต่อข้อมูล เครื่องตอบรับ คอมพิวเตอร์ ระบบตอบรับ (voiceprocessing System) เป็นต้น
ยกเว้นเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ (KX-T7330)
5.สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสาย และควรเสียบสายไฟ AC เข้า
กับปลั๊กเมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว
6.ถ้าเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องและเสียบเข้า
เครื่องโทรศัพท์ใหม่ หรือปิดสวิทช์ไฟ AC ของระบบและเปิดสวิทช์ไฟ AC ใหม่อีกครั้ง
7.ปลั๊กเสียบไฟ AC ของตู้โทรศัพท์สาขาเป็นแบบปลั๊ก 3 ขา สำหลับต่อกราวด์เพื่อเป็นการป้องกัน
ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนตลับใหม่และไม่ควรหลีกเลี่ยง
การต่อสายกราวด์ สำหลับปลั๊กชนิด 3 ขา

……………………………………………………..
บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com 

……………………………………………………..

อ้างอิง

siamfingerscan.com/article-details.php?id=120

Comments are closed.