You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange)

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange)

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ใน สำนักงาน แฟลต หรือโรงแรม  องค์กรใหญ่ หรือบริษัท ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร หรือหน่วยงาน ตู้สาขายังอำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในหน่วยงานเดียวกัน ถ้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก  ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  โดยตู้สาขาโทรศัพท์จะเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

 ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถซื้อมาติดตั้งใช้งานได้เลย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์ และยังสามารถ นำเอา หมายเลขขององค์การโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้สาขานี้ได้อีกด้วย

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกหรือแบบ Switching PBX

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างมาก ซึ่งมีทั้งแบบ 2 สายและแบบ 4 สาย วิธีการทำงานก็คือ ต้องมีพนักงาน 1 คน ทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ สำหรับนั่งคอยต่อสายภายในไปยังแผนกต่างๆ วิธีการคือรับสายเพื่อสอบถามต้นสายว่าต้องการติดต่อกับแผนกไหน จากนั้นก็จะทำการต่อสายโดยการเอาสายโทรศัพท์ที่ต่อกับหัว RJ-11

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ IP-PBX

มาจากคำว่า IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) ซึ่ง IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ VoIP ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐานและทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน ปัจจุบันระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบได้แก่ อนาล็อก แบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IPBX

การดูแลรักษา

1.  มั่นทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์เป็นประจำ

2. จัดวางหรือติดตั้งโทรศัพท์ในบริเวณที่แห้งและไม่เปียกชื้นจนเกินไป

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือ

4.  ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น สายดิน สายนำสัญญาณว่ามีการชำรุดหรือไม่ หากมีการชำรุดทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที

……………………………………………………..

สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

1.  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง ความชื้นจัด มีความเย็นจัด  หรือมีความร้อนสูง

2.  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่อากาศมีกรดสูง

3.  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนเป็นประจำ

4.  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นเยอะ

5.  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีไอน้ำ น้ำ หรือน้ำมันที่มีโอกาสเข้ามาในเครื่องได้

6.  หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ เป็นต้น

7.  ติดตั้งให้ห่างจากเครื่องรับโทรศัพท์ อย่างน้อย  2  เมตร

8.  ติดตั้งในที่โล่ง ไม่ควรมีสิ่งของรอบ ๆ ตู้สาขาโทรศัพท์ เพื่อสะดวกแก่การซ่อมบำรุงและเพื่อระบายความร้อนของระบบ

 

……………………………………………………..

บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com

……………………………………………………..

ที่มา

(1) ฝ่ายสื่อสาร ส่วนเครื่องจักรกล   สำนักชลประทานที่ 13  กรมชลประทาน

(2)  tit.ac.th/ppt/ppt3-4-58/บทที่%2012%20ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา.ppt

(3) pabxpremium.com/ตู้สาขาโทรศัพท์คืออะไร

(4)digital999.com/panasonic_installation

Comments are closed.