You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> ตู้สาขา PABX กับประโยชน์ของการใช้งาน ISDN

ตู้สาขา PABX กับประโยชน์ของการใช้งาน ISDN

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า ISDN  กันก่อนในความหมายของ   ISDN  จะมาจากคำว่า     Integrated Services Digital Network  เป็นโครงสร้างของโทรคมนาคมในด้านการสื่อสาร  เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  เทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์ 

 รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับการสื่อสารอื่นๆ  ที่สามารถมาใช้งานร่วมกันในโครงข่ายที่มีการใช้สายร่วมกันในเพียงโครงข่ายเดียวโดยโครงข่ายนี้สามารถที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง เสียง ข้อมูล และรูปภาพ โดยใช้สัญญาณ ดิจิตอล ทั้งหมด

ดังนั้นการบริการ ISDN จึงเป็นบริการที่ครบวงจรในการใช้งานที่แท้จริง  นอกจากนี้ ISDN ยังใช้ในการรับส่งข้อมูลที่ดีกว่า สามารถที่จะติดต่อได้รวดเร็วหากเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ธรรมดา

การใช้งานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์

การติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ  ซึ่งจะมีช่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่คอยให้บริการกับหน่วยงาน และเมื่อมีการติดตั้งเรียบร้อยทางผู้จัดตั้งระบบตู้สาขาจะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้งาน การดูแลรักษา และข้อควรระมัดระวัง นอกจากนี้ตู้สาขาโทรศัพท์ยังสามารถใช้สื่อสารกันได้ทั้งภายในและภายนอก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการ ISDN จะได้รับ

1.  ความน่าเชื่อถือ(Reliable) ในการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ในระยะทางไกลจะทำให้เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ทำให้ข้อมูลมีความผิดเพี้ยนและการส่งแบบอนาล็อกที่จะใช้ในการตรวจสอบหาค่าที่ถูกต้องได้ยาก แต่ระบบ ISDN เป็นสัญญาณดิจิตอลทั้งระบบ (End-to-End Digital) ซึ่งไม่ Sensitive ต่อสัญญาณรบกวน และสามารถตรวจสอบค่าที่ถูกต้องที่ปลายทางได้ง่ายกว่าระบบที่สื่อสารด้วยสัญญาณอนาล็อก ทำให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงปลายทางมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการส่งผ่านคู่สายระบบโทรศัพท์ธรรมดา

2.  ความเร็ว (Speed) สูงกว่าการใช้งานผ่านคู่สายโทรศัพท์ระบบธรรมดา อุปกรณ์ระบบ ISDN รองรับในการสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ ISDN ด้วยความเร็วที่มีตั้งแต่ 64 Kbps จนถึงความเร็วที่ 2,048 Mbps ที่ให้บริการโดยคู่สาย PRI แต่อุปกรณ์ Modem ของระบบโทรศัพท์ธรรมดาสามารถรองรับความเร็วได้สูงสุด 56 Kbps ดังนั้นระบบ ISDN สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมากและรวดเร็วกว่า นอกจากนี้ยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางไกลข้ามจังหวัดได้ เนื่องจากค่าใช้บริการผ่านระบบ ISDN จะใช้อัตราเดียวกับค่าใช้บริการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ธรรมดา

3. ความคล่องตัวในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สื่อสารให้เหมาะสมในการใช้งาน คู่สายระบบ ISDN เปรียบเสมือนคู่สายโทรศัพท์อเนกประสงค์ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารอะไรก็ได้ตามความต้องการใช้งาน สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย

4.  สามารถรองรับการให้บริการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ ISDN ส่วนหนึ่งที่ใช้งานการสื่อสารทางด้านภาพ เช่น ใช้อุปกรณ์ Video Conference เพื่อใช้งานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ สามารถป้องกันการลักลอบดักฟังสัญญาณได้ เนื่องจากคู่สาย ISDN จะมีการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล สามารถป้องกันการลักลอบดักฟังสัญญาณได้ดีกว่าระบบโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่งส่งเป็นสัญญาณอนาล็อก

อ้างอิง :    teleplex.co.th/pbx/isdn.html

siamfingerscan.com/article-details.php?id=120

……………………………………………………..
บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com

 

Comments are closed.