You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ -> ลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

ลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

This entry was posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ก่อนจะรู้คุณสมบัติขิงตู้สาขา ตู้สาขา หรือที่เรียกอีกชื่อว่า PBX  ย่อมาจาก Private Branch Exchange  เป็นระบบชุมสายของโทรศัพท์ ทำให้แต่ละบริษัท หน่วยงานองค์กรนั้นมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อกัน 

นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอกที่เรียกว่า PSTN โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดของตู้สาขาส่วนที่เป็นหัวใจลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยังมีลักษณะหลายขนาดซึ่งในแต่ละขนาดจะขึ้นอยู่กับลักษณะและประสิทธิภาพในการทำงานลักษณะของตู้ขนาดเล็กจะมีขนาดความกว้างที่ 20 ซม หนาประมาณ 5 ซม ส่วนภายในตู้จะประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดให้มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากข้างต้นทำให้บางคนนึกภาพไม่ออกว่าตู้สาขาโทรศัพท์มีการทำงานกันอย่างไร และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ใดบ้างซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของการทำงานที่มีลักษณะคุณสมบัติที่โดดเด่นและมีประโยชน์กว้างขวาง ได้แก่

1. การแยกสายภายใน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์จะช่วยให้สามมารถแยกใช้เครื่องรับโทรศัพท์ได้หลายเครื่องแม้ว่าจะเป็นตู้สาขาที่มีขนาดเล็กที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้เพียงสายเดียวโดยที่เครื่องรับโทรศัพท์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อไว้กับระบบสามารถแยกการควบคุมและการใช้งานได้อย่างอิสระต่อกัน เพียงแต่ไม่สามารถที่จะทำการโทรศัพท์ติดต่อกับสายนอกหลายๆ รายในเวลาเดียวกันได้ ยกเว้นจะใช้ตู้สาขาที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นที่สามารถต่อสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ได้หลายสาย

2. การรองรับระบบ

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับระบบโทรศัพท์ทั้งที่เป็นระบบกดปุ่มและระบบหมุนสำหรับที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบเดิมคือระบบหมุนก็สามารถใช้เครื่องรับโทรศัพท์แบบหมุนได้ หรือที่เดินสายจากองค์การโทรศัพท์ไว้เป็นระบบหมุน แต่ต้องการใช้ กับเครื่องรับโทรศัพท์แบบกดปุ่มก็สามารถทำได้เพียงแต่ปรับสวิตช์ที่ตู้สาขาเท่านั้น

3. การแยกสัญญาณกระดิ่งเรียกเข้า

ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้หลายเครื่อง ผู้ใช้สามารถเลือกสัญญาณกระดิ่ง เรียกเข้าให้ดังขึ้นที่เครื่องไหนก็ได้ เช่น ผู้ใช้อาจจะเลือกให้โทรศัพท์ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานดัง ขึ้นเมื่อมีโทรศัพท์จากภายนอกเข้ามาแต่จะไม่ให้โทรศัพท์ในห้องนอนดังขึ้นเพราะไม่อยากถูกรบกวนเวลานอน เป็นต้น

4. การติดต่อภายใน

ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์ติดต่อกันภายในระหว่างเครื่องรับโทรศัพท์ภายในบ้านได้ เช่น ใน กรณีที่เป็นบ้าน 3ชั้นและมีการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ไว้ทุกชั้นผู้ที่อยู่ชั้นล่างสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ที่อยู่ชั้นสองหรือชั้นสามได้โดยสะดวกและการโทรศัพท์ติดต่อกันภายในนี้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ เพิ่มเติมแต่ประการใด

5. การโอนสาย

ผู้ใช้สามารถโอนสายการพูดคุยจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งได้เช่นในกรณีที่มีโทรศัพท์จากภายนอก และผู้รับสายโทรศัพท์จากเครื่องที่อยู่ชั้นล่าง แต่ผู้ที่ติดต่อเข้ามา ต้องพูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นบน ผู้รับสายก็สามารถโทรศัพท์เรียกผู้ที่อยู่ชั้นบนและโอนสายให้พูด คุยต่อไปได้โดยไม่ต้องตามตัวให้ลงมารับสายที่ชั้นล่าง

6. การหมุนทวนหมายเลขซ้ำ

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลที่อยู่ภายนอกแต่สายทางผู้รับยังไม่ว่างผู้ใช้สามารถเรียกซ้ำหมายเลขเดิมได้โดยการกดรหัสตัวเลขเพียง 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้นตามที่ระบบ ของตู้สาขานั้นๆได้กำหนดไว้ แทนที่จะต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดซ้ำทุกๆ ครั้งที่พยายามจะติดต่อ

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของระบบตู้สาขาโทรศัพท์เท่านั้นโดยความเป็นจริงแล้วระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่สามารถที่จะให้ประโยชน์ในการใช้งานได้มากกว่านี้ซึ่งส่วนที่อยู่นอก เหนือจากนี้จะเน้นประโยชน์ในการใช้งานด้านธุรกิจมากกว่าการใช้งานด้านทั่วๆไป

อ้างอิง :  ตู้สาขาโทรศัพท์.com

……………………………………………………..
บริษัทอินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด
599/30 ถ.รัชดาภิเษก ซ.29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02-192-1820-2
มือถือ : 086-302-1114 , 094-879-4111
เว็บไซต์ : www.ขายตู้สาขา.com

Comments are closed.