You are here: PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange)

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ใน สำนักงาน แฟลต หรือโรงแรม  องค์กรใหญ่ หรือบริษัท ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร หรือหน่วยงาน ตู้สาขายังอำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในหน่วยงานเดียวกัน ถ้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก  ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  โดยตู้สาขาโทรศัพท์จะเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

 ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถซื้อมาติดตั้งใช้งานได้เลย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์ และยังสามารถ นำเอา หมายเลขขององค์การโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้สาขานี้ได้อีกด้วย

• Read more >> ……………..

เหตุผลในการใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , ,

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX เป็นการชุมสายโทรศัพท์ย่อยที่จะทำให้องค์กรมีความสามารถในการบริหารการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งองค์การโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับพนักงานด้วยกันเองรวมถึงทั้งลูกค้า

ยุคที่มีการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจมีสูง ผู้ประกอบการรายใดที่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งได้มากกว่า คนนั้นย่อมทำงานด้านธุรกิจได้ยาวนานและเหนือกว่า ดังนั้นแต่ละองค์กรจึงพยายามที่จะค้นหาตัวช่วยต่างๆที่จะทำให้องค์กรของตนเองประสบความสำเร็จ

• Read more >> ……………..

วิธีการเลือกใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ ให้เหมาะสมกับความต้องการ

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

วิธีการเลือกใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน ปัจจุบันตู้สาขาโทรศัพท์ ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีให้เลือกย่างมากมาย 


• ความเหมาะของจำนวนเครื่องโทรศัพท์ภายใน
• ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของตู้สาขาในการใช้งาน
• ความเหมาะสมของตู้สาขาโทรศัพท์ทางด้านงบประมาณ
• Read more >> ……………..

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

มนุษย์ล้วนมีการเรียนลักษณะการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยอดีต และมีการพัฒนาการสื่อสารกันมาเรื่อยๆจากที่ที่เคยมีนกพิราบเป็นตัวกลางในการสื่อสาร จนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นโทรศัพท์

สำหรับแต่ละหน่วยงานขององค์กรจะมีการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารเป็นหลักโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาย ดังนั้นการใช้โทรศัพท์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นจะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

• Read more >> ……………..

ความจำเป็นการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , ,

มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้  ต้องมีการติดต่อสื่อสารต่อกัน มีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ ดังนั้นจึงเกิดติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นนั่นคือ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่จะทำให้สะดวกในการติดต่อกันไม่ว่าการทำธุรกิจค้าขาย การทำงานในบริษัท หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และบริษัทอื่นๆทั่วไป ที่นำระบบตู้สาขามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ระบบตู้โทรศัพท์สาขาคือระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่จะทำให้องค์กรสามารถจัดการกับระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการสายภายในกี่คู่สาย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานต่อองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ

• Read more >> ……………..

การทำงานที่ดีของตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

ตู้โทรศัพท์สาขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับองค์กรไม่ใหญ่ เช่น หอพัก บ้าน หรือสำนักงานเล็กๆ แต่สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆ ที่สามารถต่อสายจากองค์กรภายนอกได้

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์จะต่อสายเชื่อมกับเครื่องรับโทรศัพท์ไว้แต่ละเครื่องโดยใช้งานได้อย่างอิสระและแยกการควบคุมได้ แต่มีข้อเสียสำหรับตู้สาขาที่มีขนาดเล็กไม่สามารถติดต่อกับสายภายนอกได้พร้อมกันหลายๆเบอร์ ในเวลาเดียวกัน

• Read more >> ……………..