คำแนะนำของการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ในหน่วยงานต่างๆ

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged

แต่ละหน่วยงานการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เพราะตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นรูปแบบอนาล็อกจะมีการเลิกใช้ไปบ้างแล้ว  ซึ่งจะถือว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมนำมาใช้งานกันเท่าไรแล้วแต่ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ยังคงนำมาใช้งานอยู่บางส่วน

แต่ในปัจจุบันนี้จะนิยมตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็นระบบดิจิตอลกันมากกว่า ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่มีการผสมผสานกับระบบเสียง นอกจากนี้ยังสามารถเห็นภาพได้อีกด้วยจึงทำให้โทรศัพท์สามารถใช้งานได้ทั่วไปความสามารถมากขึ้น

• Read more >> ……………..

ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ในสำนักงาน  เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  และไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อภายใน   แต่ถ้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก  ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  โดยตู้สาขาโทรศัพท์จะเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน  องค์กร หรือสำนักงานเดียวกัน  เมื่อต้องการติดต่อประสานงานกันจะประสบปัญหาอย่างมาก  ถ้ามีอุปกรณ์สื่อสาร จะทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว  หากติดตั้งโทรศัพท์สายนอกจากชุมสายโทรศัพท์ของผู้ให้บริการทุกชั้นทุกสำนักงาน  ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้น

• Read more >> ……………..

ตู้สาขา PABX กับประโยชน์ของการใช้งาน ISDN

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า ISDN  กันก่อนในความหมายของ   ISDN  จะมาจากคำว่า     Integrated Services Digital Network  เป็นโครงสร้างของโทรคมนาคมในด้านการสื่อสาร  เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  เทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์ 

 รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับการสื่อสารอื่นๆ  ที่สามารถมาใช้งานร่วมกันในโครงข่ายที่มีการใช้สายร่วมกันในเพียงโครงข่ายเดียวโดยโครงข่ายนี้สามารถที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง เสียง ข้อมูล และรูปภาพ โดยใช้สัญญาณ ดิจิตอล ทั้งหมด

• Read more >> ……………..

ลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ก่อนจะรู้คุณสมบัติขิงตู้สาขา ตู้สาขา หรือที่เรียกอีกชื่อว่า PBX  ย่อมาจาก Private Branch Exchange  เป็นระบบชุมสายของโทรศัพท์ ทำให้แต่ละบริษัท หน่วยงานองค์กรนั้นมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อกัน 

นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอกที่เรียกว่า PSTN โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดของตู้สาขาส่วนที่เป็นหัวใจลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

• Read more >> ……………..

การบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

 วิธีการการดูแล บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็ได้ หรือถ้าหากไม่ถนัดหรือไม่ชำนาญให้โทรหาเจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้สาขาจากษริษัทที่ท่านสั่งซื้อหรืออ่านตามคู่มือที่แนบมากับกล่อง

การดูแลรักษาตู้สาขาถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากไม่ดูแลหรือบำรุงตู้สาขาที่ตัวเครื่องอาจชำรุด อาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่างๆตามมา เช่น สัญญาณการสื่อสารอาจติดขัด หรือไม่สามารถต่อสายไปยังแผนกต่างได้ตามต้องการ

• Read more >> ……………..

การคำนึงถึงวิธีการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , ,

วิธีการในการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ซึ่งในปัจจุบันแล้วตู้สาขานับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความพร้อมที่สามารถบริการให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ การเลือกซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ

 ดังนั้นตู้สาขาจึงมีความจำเป็นและมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย ให้ทั้งความสะดวกสบาย ประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายลงวิธีการในการเลือกซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ซึ่งในปัจจุบันแล้วตู้สาขานับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีความพร้อมที่สามารถบริการให้กับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ให้มีความสะดวกสบาย มีความประหยัดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายลง

• Read more >> ……………..