Tag Archives: การบำรุงรักษาตู้สาขา

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX (Private Automatic Branch Exchange)

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ใน สำนักงาน แฟลต หรือโรงแรม  องค์กรใหญ่ หรือบริษัท ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร หรือหน่วยงาน ตู้สาขายังอำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในหน่วยงานเดียวกัน ถ้าต้องการติดต่อกับบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก  ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  โดยตู้สาขาโทรศัพท์จะเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ

 ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถซื้อมาติดตั้งใช้งานได้เลย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์ และยังสามารถ นำเอา หมายเลขขององค์การโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้สาขานี้ได้อีกด้วย

• Read more >> ……………..

การบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

 วิธีการการดูแล บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็ได้ หรือถ้าหากไม่ถนัดหรือไม่ชำนาญให้โทรหาเจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้สาขาจากษริษัทที่ท่านสั่งซื้อหรืออ่านตามคู่มือที่แนบมากับกล่อง

การดูแลรักษาตู้สาขาถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากไม่ดูแลหรือบำรุงตู้สาขาที่ตัวเครื่องอาจชำรุด อาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่างๆตามมา เช่น สัญญาณการสื่อสารอาจติดขัด หรือไม่สามารถต่อสายไปยังแผนกต่างได้ตามต้องการ

• Read more >> ……………..