Tag Archives: การเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

การบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

 วิธีการการดูแล บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็ได้ หรือถ้าหากไม่ถนัดหรือไม่ชำนาญให้โทรหาเจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้สาขาจากษริษัทที่ท่านสั่งซื้อหรืออ่านตามคู่มือที่แนบมากับกล่อง

การดูแลรักษาตู้สาขาถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากไม่ดูแลหรือบำรุงตู้สาขาที่ตัวเครื่องอาจชำรุด อาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่างๆตามมา เช่น สัญญาณการสื่อสารอาจติดขัด หรือไม่สามารถต่อสายไปยังแผนกต่างได้ตามต้องการ

• Read more >> ……………..

การดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เบื้องต้นอย่างถูกวิธี

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

การดูแลและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ เป็นจำเป็นอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้งานควรคำนึงในการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยยึดอายุการใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยืนยาว

• วิธีทำความสะอาดตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น
• วิธีบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์เบื้องต้น
• สถานที่ที่ควรติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
• ข้อแนะนำสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์
• Read more >> ……………..