Tag Archives: ขาย ตู้สาขาโทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา Telephone Switch SOHO-PBX รุ่น SV108

Posted in ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ตู้สาขาโทรศัพท์ SOHO-PBX รุ่น SV108
SOHO-PBX 1CO lines in x 8 Extensions Out


• ตู้สาขารองรับสายภายนอก 1 สายสัญญาณ
• ตู้สาขารองรับสายภายใน 8 สายสัญญาณ
• ตู้สาขาโทรศัพท์รองรับการเขียนโปรแกรมระยะไกล
• ตู้สาขาสามารถบันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติได้
• ตู้สาขาโทรศัพท์กำหนดเสียงเรียกเข้าได้

• Read more >> ……………..

ตู้สาขาโทรศัพท์ Telephone Switch SOHO-PBX รุ่น SV208

Posted in ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ตู้สาขาโทรศัพท์ SOHO-PBX รุ่น SV208
SOHO-PBX 2CO lines in x 8 Extensions Out


• ตู้สาขารองรับสายภายนอก 2 สายสัญญาณ
• ตู้สาขารองรับสายภายใน 8 สายสัญญาณ
• สามารถควบคุมระยะเวลาการโทร
• รองรับการเขียนโปรแกรมระยะไกล
• ตู้สาขาโทรศัพท์บันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติได้

• Read more >> ……………..

ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV308

Posted in ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา SOHO-PBX รุ่น SV308
SOHO-PBX 3CO lines in x 8 Extensions Out


• ตู้สาขารองรับสายภายนอก 3 สายสัญญาณ
• ตู้สาขารองรับสายภายใน 8 สายสัญญาณ
• สามารถควบคุมระยะเวลาการโทร
• รองรับการเขียนโปรแกรมระยะไกล
• ตู้สาขาโทรศัพท์บันทึกเสียงตอบรับอัตโนมัติได้

• Read more >> ……………..

การทำงานที่ดีของตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , ,

ตู้โทรศัพท์สาขาที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับองค์กรไม่ใหญ่ เช่น หอพัก บ้าน หรือสำนักงานเล็กๆ แต่สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะสำหรับองค์กรใหญ่ๆ ที่สามารถต่อสายจากองค์กรภายนอกได้

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์จะต่อสายเชื่อมกับเครื่องรับโทรศัพท์ไว้แต่ละเครื่องโดยใช้งานได้อย่างอิสระและแยกการควบคุมได้ แต่มีข้อเสียสำหรับตู้สาขาที่มีขนาดเล็กไม่สามารถติดต่อกับสายภายนอกได้พร้อมกันหลายๆเบอร์ ในเวลาเดียวกัน

• Read more >> ……………..