Tag Archives: ข้อระวังการเดินสายตู้สาขา

การบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , , ,

 วิธีการการดูแล บำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็ได้ หรือถ้าหากไม่ถนัดหรือไม่ชำนาญให้โทรหาเจ้าหน้าที่ติดตั้งตู้สาขาจากษริษัทที่ท่านสั่งซื้อหรืออ่านตามคู่มือที่แนบมากับกล่อง

การดูแลรักษาตู้สาขาถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าหากไม่ดูแลหรือบำรุงตู้สาขาที่ตัวเครื่องอาจชำรุด อาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่างๆตามมา เช่น สัญญาณการสื่อสารอาจติดขัด หรือไม่สามารถต่อสายไปยังแผนกต่างได้ตามต้องการ

• Read more >> ……………..