Tag Archives: ประโยชน์ตู้สาขา

เหตุผลในการใช้ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , ,

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PABX เป็นการชุมสายโทรศัพท์ย่อยที่จะทำให้องค์กรมีความสามารถในการบริหารการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งองค์การโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับพนักงานด้วยกันเองรวมถึงทั้งลูกค้า

ยุคที่มีการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจมีสูง ผู้ประกอบการรายใดที่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งได้มากกว่า คนนั้นย่อมทำงานด้านธุรกิจได้ยาวนานและเหนือกว่า ดังนั้นแต่ละองค์กรจึงพยายามที่จะค้นหาตัวช่วยต่างๆที่จะทำให้องค์กรของตนเองประสบความสำเร็จ

• Read more >> ……………..

ความจำเป็นการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , , ,

มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้  ต้องมีการติดต่อสื่อสารต่อกัน มีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ ดังนั้นจึงเกิดติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นนั่นคือ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่จะทำให้สะดวกในการติดต่อกันไม่ว่าการทำธุรกิจค้าขาย การทำงานในบริษัท หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และบริษัทอื่นๆทั่วไป ที่นำระบบตู้สาขามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ระบบตู้โทรศัพท์สาขาคือระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่จะทำให้องค์กรสามารถจัดการกับระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการสายภายในกี่คู่สาย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานต่อองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ

• Read more >> ……………..

ตู้สาขา PABX กับประโยชน์ของการใช้งาน ISDN

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ก่อนอื่นต้องรู้จักคำว่า ISDN  กันก่อนในความหมายของ   ISDN  จะมาจากคำว่า     Integrated Services Digital Network  เป็นโครงสร้างของโทรคมนาคมในด้านการสื่อสาร  เช่น โทรศัพท์  โทรสาร  เทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์ 

 รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับการสื่อสารอื่นๆ  ที่สามารถมาใช้งานร่วมกันในโครงข่ายที่มีการใช้สายร่วมกันในเพียงโครงข่ายเดียวโดยโครงข่ายนี้สามารถที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง เสียง ข้อมูล และรูปภาพ โดยใช้สัญญาณ ดิจิตอล ทั้งหมด

• Read more >> ……………..

ลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ก่อนจะรู้คุณสมบัติขิงตู้สาขา ตู้สาขา หรือที่เรียกอีกชื่อว่า PBX  ย่อมาจาก Private Branch Exchange  เป็นระบบชุมสายของโทรศัพท์ ทำให้แต่ละบริษัท หน่วยงานองค์กรนั้นมีเบอร์โทรศัพท์เป็นของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อกัน 

นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นสามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอกที่เรียกว่า PSTN โดยส่วนใหญ่แล้วส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดของตู้สาขาส่วนที่เป็นหัวใจลักษณะและคุณสมบัติการทำงานของตู้สาขา

• Read more >> ……………..

ข้อดีและประสิทธิภาพที่ต้องคำนึงถึงตู้สาขาโทรศัพท์

Posted in PABX, การบริการต่างๆ, บริการ/บทความทั้งหมด, สาระน่ารู้ตู้สาขาโทรศัพท์
Tagged , , , , , , , ,

ประสิทธิภาพการใช้งานภายในบ้านไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของตู้สาขาโทรศัพท์ แต่ถ้าเป็นองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ข้อดีและประโยชน์ต่างๆของตู้สาขา

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้หันมาใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ เพราะจะช่วยทำให้เป็นการพัฒนาหน่วยงานได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ข้อดีของตู้สาขาโทรศัพท์ที่หน่วยงานได้รับจะช่วยในเรื่องของการทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก และยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารที่อยู่ภายในองค์กรด้วยกันจะสามารถทำได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

• Read more >> ……………..